top of page

KARATE

"Kara" betekent "leeg" en "te" betekent "hand" in het Japans. Karate is een systeem van zelfverdediging dat erop gericht is zonder wapens (met lege hand) te strijden. Karate vindt zijn oorsprong in het Chinese kungfu en kempo, dat meer dan 2.000 jaar oud is. Het karate in zijn huidige vorm werd in Japan in het begin van de 20ste eeuw door Gichin Funakoshi ontwikkeld, de zogenoemde Okinawa stijlen. Bovendien zijn er verschillende karate stijlen ontwikkeld en de stijl die onze vereniging beoefent is Kyokushin karate.

Karate kent vele aspecten, maar de drie belangrijkste zijn kihon (basistechnieken), kata (kihon in loopvorm ook wel schaduwgevecht genoemd) en kumite (vrij vechten).

De basistechnieken (kihon) van karate worden gevormd door een uitgebreid assortiment stoten, slagen en trappen. Die vanuit een groot aantal houdingen kunnen worden uitgevoerd en waarmee de karatebeoefenaar (karateka) een aanval pareert en onmidde­lijk overneemt. Met het kihon als uitgangspunt zijn reeksen gecombineerde verdedigings- en aanvalsacties opgebouwd, die de geoefende karateka in staat stellen zich in de meest uiteenlo­pende gevechtssituaties te verdedigen.

Van groot belang bij opleiding en training is het schaduwgevecht (kata), dat de beste mogelijkheden biedt voor het verkrijgen van reactiesnelheid, evenwicht, concentratie en coördinatie. Vaak worden hierbij speciale ademhalingstechniek aangeleerd.

Het vrije vechten (kumite) vormt een belangrijk onderdeel van het Kyokushin karate waarbij discipline een vereiste is. Aan dit onderdeel wordt dan ook veel aandacht besteedt tijdens trainingen, examens en wedstrijden.

bottom of page